X جهت دریافت مجدد رمز با پشتیبان تماس بگیرید : 0216120

خرید کتاب یادنامه خلیل ملکی

4 سال پیش

برای خرید کتاب یادنامه خلیل ملکی به اهتمام محمدعلی کاتوزیان نشر شرکت سهامی انتشار به لینک خرید کتاب مراجعه نمایید .

سخن ناشر

تاریخ معاصر ایران با جنبش ملی و استقلال طلبی آمیخته و بلکه با آن یگانه است . در این زمینه هر خاطره و یادداشت و یادواره ای از اشخاص ، پیشگامان و متفکران آن نوشته و نشر شود قدمی و کمکی است در فهم بهتر این تاریخ و این جنبشی و امکان جمعبندی و اخذ ره توشه ای برای آینده این مرز و بوم و حرکت و انقلاب مردم آن ، یکی از مقاطع بسیار اصلی و موثر در تاریخ این جنبش ، دوران نهضت ملی شدن نفت است و طور کلی ، حوادث و جریاناتی که از سقوط و اخراج رضاخان در شهریور ماه 20 تا کودتای 28 مرداد و از آن پس تا بروز جنبش مسلحانه سال های 50 صورت گرفته است .

یکی از چهره های متفکر و صاحبنظر و مربی و پیشگام این دوران ، مرحوم خلیل ملکی است . اینجانب در دوران حیات او به دلیل سن و سال و یا جدایی خط سیاسی – عقیدتی ، تماس مستقیمی با ایشان نداشتم ولی آشنایی با آثار قلمی وی و دوستانش ، دوره مجله علم و زندگی و نبرد زندگی ، اندیشه و هنر و... داشته و به قدر امکان و استطاعت از مباحث و مقالات و نظرات اجتماعی – سیاسی آنها بهره گرفته ام . این را باید اذعان کرد و من خود شهادت می دهم که در دوره 32 تا 1350 ، جدای از آثار استالینستی  حزب توده ، و توابع آن ، بخش عمده ادبیات و فرهنگ سیاسی – اجتماعی و انقلابی نسل جوان آن روزها ، از منابعی تغذیه می شد که توسط ملکی و دوستانش پایه گذاری یا نشر می گردید . و من خود را از این جهت بسیار مدیون می دانم . لذا مفید به نظر رسید که هم از بابت ادای دین و هم به عنوان کلامی در بیان هدف و انگیزه ناشر از انتشار چنین کتابی ، مقدمه ای بپردازم ، اگر چه هستند موسسات و ناشرانی متناسب تر یا با قرابتی بیشتر که به نشر آثار ملکی یا یادنامه او بپردازند . اما صرف نظر از این جنبه خصوصی ، نیاز و ضرورتی اجتماعی نیز در ابتکار احساس می شود که اقدام به این کار را موجه می نمایاند . و اگر نبود این ضرورت ها و نیازهای اجتماعی ، لااقل شرکت انتشار و اینجانب در بند تبلیغ برای این یا آن شخصیت نبودیم . و آن ضرورت عبارت از شناساندن و تبلیغ خصال و فضایلی است که در این مقطع تاریخی نادرند یا جای خالی دارند زیرا در این انبوه مسائل و مشکلات که در راه نهضت استقلال و آزادی و عدالت طلبی ما ملت وجود دارد و جو پر ابهام و اغتشاشی که از حضور مکاتب و ایدئولوژیها ایجاد شده است ما نیازمند به تفکر و تفحص و نوآوری و بدعتهایی هستیم که سد ایدئولوژی های نوعا وارداتی و یا مربوط به شرایط زمانی و مکانی خاص ، یا اخلاقیات کهنه و مزمن تاریخی را شکسته ، هوایی و فضایی جدیدتر و تازه تر برای تنفس جوانان و پژوهندگان مسائل اجتماعی – سیاسی ما بگشاید ، و راه استقلال عقاید و بینشها را باز نماید . و پیداست که منظور تبلیغ شخص پرستی نیست . ما اگر شخصیتی را یاد می کنیم ، هدف طرح فضایل و خصایص مثبت اوست و از فضایل و خصال وی نیز ، نظر بر آنها داریم که در حرکت جنبش ملی و نیازها و ضرورتهای آن بیشتر مفید و موثر می افتند . دغدغه اصلی نهضت و انقلاب در ایران ، از نخستین ایامی که بذرهای آن افشانده شده عبارت بود از استقلال و آزادی و عدالت . ما امروز نیز همچنان درد استقلال و آزادی و عدالت را داریم . به تعبیر شعر مولوی گمشده ی ما همانا ، استقلال و عدالت و بازیافت هویت و موقام تاریخی ملی ایران و ایرانی است و لاغیر . و ناگذیریم که سر این گمشده را در حدیث دیگران بگوییم و بخوانیم ، دیگرانی که هر یک به نحوی و نسبتی ، و در مقطع خاصی به آستان آن خدمتی گذارده و با تحفه ای آورده اند . تبلیغ برای این یا آن شخصیت ، بدون اعتنای به آن مراد و این هدف ما را به جایی نمی رساند که حد اعلای تاثیر آن ، جنگ حیدری – نعمتی و تفرقه و تشتت بیشتر در جامعه است . و ما ملت از این باب زیان بسیار برده ایم . و این جنگ شخصیت ها ، هم مردن را از اندیشیدن به مفاهیم و مقولات بازداشته و در تنگنای ستایش اشخاص راکد و جامد ساخته و هم در مجموع آنها را یک قدم هم به پیش نبرده است و متاسفانه هنوز بسیارند مسائل اجتماعی – سیاسی ما که امروز ، ماهیتا نسبت به آنچه که در سی و پنج سال یا هشتاد سال قبل وجود داشته اند تغییر مهمی نکرده است .


خرید کتاب خرید کتاب یادنامه خلیل ملکی
کتاب معرفی کنید


بای بوک
مرورگر شما برای مشاهده سایت مناسب نیست لطفا یک مرورگر جدیدتر استفاده کنید
تلفن پشتیبانی : 0216120