X جهت دریافت مجدد رمز با پشتیبان تماس بگیرید : 0216120

خرید کتاب ایران از اسلام تا آل بویه

4 سال پیش

برای خرید کتاب ایران از اسلام تا آل بویه نوشته حشمت الله سلیمی نشر قدیانی ، کتابهای بنفشه به انتهای متن مراجعه فرمایید .

با حمله اعراب مسلمان به مرزهای ایران و سقوط حکومت ساسانی ، دوره جدیدی در تاریخ ایران آغاز شد که مورخان از آت با عنوان تاریخ ایران دوران اسلامی یا تاریخ ایران بعد از اسلام یاد می کنند . پیروزی های مسلمانان در برابر نیروهای حکومت ساسانی از دوره خلافت ابوبکر آغاز شد و در دوره  خلفای بعد از او در چندین مرحله ادامه یافت و سرانجام فتح سرزمین ایران تکمیل شد . بیشتر بخش های ایران در زمان خلافت عمر فتح شد . از آن پس ایران به بخشی از قلمرو خلافت اسلامی تبدیل شد و ایرانیان تحت حکومت اسلامی درآمدند .

با فتح ایران ، دین اسلام در این سرزمین رایج شد . هرچند در قسمت هایی از ایران ، مردم بر باورها و اعتقادات دین زرتشتی باقی ماندند . اما اغلب ایرانیان دین اسلام را پذیرفتند . البته خلفای بنی امیه که از سال 41 هجری اداره قلمرو خلافت اسلامی را عهده دار شدند ، نه براساس مساوات و عدالت اسلامی ، بلکه از روی تعصبات نژادی رفتاری تبعیض آمیز و ستمگرانه با ایرانیان در پیش گرفتند . با این حال حاکمان مسلمان به دلیل پیشینه درخشان ایرانیان در امور اداری و کشورداری از تجارب آنان در اداره امور خلافت استفاده کردند .

با آغاز خلافت عباسیان از سال 132 هجری ، فرصت تازه ای برای کارگزاران سیاسی و اداری ایرانی ایجاد شد . در مقایسه با خلفای اموی ، عباسیان علاوه برآنکه تعصبات نژادی و تبعیض آمیز نداشتند . به قابلیت های ایرانیان بیشتر واقف بودند و از تجارب سیاسی و اداری و اقتصادی برعهده گرفتند . علاوه بر آن خلفای عباسی به فرهنگ و تمدن ایرانی علاقه مند شدند و بعضی از اداب و رسوم و جشن های ایرانی را برگزار می کردند . از جنبه علمی نیز ، خلفا دانشمندان ایرانی را مورد حمایت قرار دارند . در نتیجه دانش ایرانیان در زمینه های مختلف به پربارتر شدن تمدن اسلامی کمک کرد .

از اوایل قرن سوم هجری (سال 205 هجری) که مامون خلیفه عباسی حکومت قسمت های شرقی ایران را به خاندان طاهری واگذار کرد . زمینه دیگری برای نمایش قابلیت های ایرانیان فراهم شد . از آن پس حکومت های دیگری توسط ایرانیان در ققسمت های مختلف این سرزمین شکل گرفت . که به آنها حکومت های نیمه مستقل و حکومت های متداخل نیز گفته می شود . این حکومت های ایرانی ، گاهی با یکدیگر و گاهی با خلافت عباسی درگیر می شدند و جنگ هایی بین آنها در می گرفت . بعضی از این حکومت ها آنچنان قدرتمند بودند که می توانستند حکومت جهان اسلام را از دست خلفای عباسی خارج کنند ، اما از این کار خودداری کردند . حاکمان این حکومت ها ، بخشی از همت خود را در راه شکوفایی دانش ، حمایت از حقوق اجتماعی مردم ، تامین امنیت اجتماعی ، حمایت از دانشمندان ، ایجاد نهادها و موسسات دینی ، فرهنگی و اقتصادی و عام المنفعه قرار دادند .

آنچه در این کتاب مطالعه می کندی روایت مختصری از تغییر و تحولات سیاسی نظامی دینی علمی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی ایران از زمان ورود اسلام تا پایان حکومت آل بویه است .


خرید کتاب خرید کتاب ایران از اسلام تا آل بویه
کتاب معرفی کنید


بای بوک
مرورگر شما برای مشاهده سایت مناسب نیست لطفا یک مرورگر جدیدتر استفاده کنید
تلفن پشتیبانی : 0216120